TargetCoaching

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS PÄÄMÄÄRIEN, KEINOJEN JA ETENEMISPOLUN KIRKASTAMISEKSI

”Olet laittanut minut ajattelemaan”

Target Coaching auttaa hahmottamaan henkilökohtaisia vahvuuksia ja poistamaan oman toimijuuden esteitä. Coachingprosessi on toisaalta raskas, sillä siinä asiakas joutuu todella haastetuksi. Toisaalta se on voimaannuttava, sillä ideoitten kirkastuminen ja ratkaisujen löytyminen luovat energiaa.

”Autoit katsomaan eri näkökulmista asiaa.”

Asiakkaan ja coachin välistä suhdetta voi kuvata niin, että coach on tyhmä ja laiska asiakkaan liiketoiminnan tai työn sisällön suhteen, mutta coach on henkilön kehitttymisprosessin asiantuntija. Coachingin perustana on siis usko siihen, että asiakas on viisas ja osaava ja hänellä on kyky ja voimavarat ratkaista omia pulmiaan.

”Olen tajunnut, että hyvä idea ja aikomus eivät riitä. Pitää panna toimeksi!”

Usein on niin, että on hyviä aikomuksia ja päätöksiä, mutta ne myös jäävät sellaisiksi. Coachingin vaikuttavuus ei jää vain päämäärien kirkastamiseen vaan yhtä tärkeässä asemassa on myös toimeenpanon vahvistaminen. Keskustelussa eteneminen palastellaan sopiviksi välitavoitteiksi ja kalenteroiduiksi askeliksi. Välitavoitteiden saavuttaminen ruokkii positiivista etenemisen polkua.

Ota yhteyttä, sillä ensimmäinen coaching-keskustelu on ilmainen. Siinä käydään läpi tavoitteitasi ja saat tuntuman, että olisiko coaching sopiva tapa sinun valmennukseen tai työyhteisösi kehittämistyöhön.