MyyntiPolku

Asiakasyrityksemme saavat rakennettua myynnin mallinsa sellaiseksi, että yritys voi palkata myyjän, jolla on mahdollisuus menestyä tehtävässään. Myyntipolku tuottaa kehyksen, jossa myynti ei perustu myyjän erinomaisuuteen vaan alustan toimivuuteen. Tehtävässä voi siten pärjätä muutkin kuin vain kyvykkäimmät poikkeusyksilöt.

Tuotteen ja myyntialusta kehittäminen vaatii perehtymistä myös yrityksen muihin rakenteisiin. Yrityksen rakenteiden ja yrityskulttuurin tuntemus on tärkeää, että myyntiä osataan ohjata toteutettavaksi yrityksen näköisellä tavalla. Toisaalta rakenteisiin perehtymällä pystytään tunnistamaan yrityksen sisältä myyntiä jarruttavia rakenteita ja ajattelutapoja sekä korjata niitä paremmin myyntiä tukeviksi.

Myyntipolun toiminnan perustana on ideoinnin, suunnittelun ja testaamisen kehä. Kehitystyön tuloksena syntyy kirjallinen ohjeistus perusteluineen, jonka mukaisesti myyjä voi toimia tehokkaasti sekä myynnin johto tukea myyjää.