Palvelut

HyväHallitus

Hallitus yrittäjän voimavaraksi. Halukkuus ja kyvykkyys ottaa hallitukseen omistajakunnan ulkopuolisia henkilöitä.

TargetCoaching

Päämäärän kirkastaminen ja polun selkeyttäminen. Henkilökohtainen valmennus omien voimavarojen käyttöönottoon.

KasvuTiimi

Henkilöstö yrityksen kasvun ja kehittämisen tueksi. Sopivien tavoitteiden ja toimintamallin rakentaminen.

TalousTaju

Taloushallinto rasitteesta ohjauksen välineeksi. Rutiinit kevyiksi ja numerot ymmärrettäviksi.

MyyntiPolku

Myynnin tehokkuus ja selkeys kuntoon. Toimintatapojen ja ohjausmallien kehitys, testaus ja myyntipolun kuvaus.