Kasvu ja kehitys

Puheohjautuva organisaatio

Organisaation elämää ei kukaan voi hallita tai kontrolloida. Siihen ulkoisesti vaikuttavat tapahtumat, mutta myös organisaation sisäiset liikkeet ovat hallinnan ulkopuolella. Tästä seuraa, ettei ole järkevää olettaa, että on suunnitelma ja suunnitelman toteutus, joka tuottaa kellon tarkasti halutun lopputuloksen. On kohtalokasta toimia sellaisen oletuksen varassa, että ohjaus voisi tapahtua yhden näkemyksen ja käskyttämisen avulla. Miten sitten …

Puheohjautuva organisaatio Lue lisää »

Siellä missä on muutos, on mahdollisuus

Muutosta rakennettaessa on huolehdittava, että ei aliarvioida kysymystä: ”Mitä minä saan?” Tai kysymystä ”Mitä tämä minulle tarkoittaa?” Muutos on harvoin pelkästään myönteisenä koettu, epävarmuus ja pelko ovat muutoksen seuralaisia. Esteitä löytääkseen on mentävä mukaan arkeen. On oltava tekemässä yhdessä, on kuunneltava arjen toiminnassa nousevia pulmia. Muutosta rakentavalle hyvänä ohjeena on: ”Konkretisoi muutoksen luomat mahdollisuudet ja …

Siellä missä on muutos, on mahdollisuus Lue lisää »

Muuta se mikä on muutettava

Kulttuurin ja arvojen muuttaminen ovat vaikeita ja vaativat määrätietoista työskentelyä. Niiden muuttaminen kuitenkin on edellytys todelliseen muutokseen, joka ei jää vain pintaan tai mainoslauseeseen. Muutos tarkoittaa myös sitä, että se työpaikka, joka nyt on, ei ole enää sama muutaman vuoden päästä. On syytä oppia siihen, että vaikka työnantajan Y-tunnus on sama, työpaikka tai ainakaan työtehtävä …

Muuta se mikä on muutettava Lue lisää »

Kokonaisuus ratkaisee

Arvokisapaikka! Se on totta suomalaisessa jalkapallossa – loputtoman pitkän odotuksen jälkeen. Mitä oppia remonttifirma voi ottaa joukkueen menestyksestä? Selkeä päämäärä ja selkeä tapa toimia. Selkeys luo turvallisuutta, se antaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä oman parhaansa. Olennaista on myös se, että pystyy sanomaan ei hyville, mutta kuitenkin oman linjan ulkopuolelle asettuville asioille. ’Kaikelle kyllä’ on usein samaan …

Kokonaisuus ratkaisee Lue lisää »