Henkilöstöhallinto

Pysytkö sinä tai henkilöstösi muuttumattomana?

Helposti ihminen tuomitaan ’se on sellainen’. Tässä ajatuksessa on kaksi virhettä. Ensinnäkin kukaan ei ole vain ’sellainen’. Toinen ihminen on aina enemmän kuin kukaan tai ketkään voivat hänestä nähdä. Toisekseen kukaan ei ole samanlainen kuin vain hetken, jokainen on muuttuva. Ajatus, että ihminen on aina toiselle salaisuus, vaatii johtajalta vahvaa vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaamista. Ratkaisuja …

Pysytkö sinä tai henkilöstösi muuttumattomana? Lue lisää »

Viisas yksin?

Pysyykö toimintaympäristösi muuttumattomana? Jos näin olisi, voisit keskittyä viilaamaan toiston ja yhdenmukaisuuden teemoja, osana komentoketjua. Muuttuva ympäristö tuo organisaatioon monia mielipiteitä ja epävarmuutta. Pärjätäkseen tilassa, joka muuttuu jatkuvasti, on organisaation muututtava hierarkkisesta joustavaksi. Johto ei tiedä parhaiten. Johto ei kerro miten maailma on ja kuinka siinä tulee toimia. Johdon tehtäväksi muodostuu yhdessä ymmärtämisen mahdollistaminen. Hyvä …

Viisas yksin? Lue lisää »

Unelmayhteiskunnan työntekijä

Informaatioyhteiskuntaa seuraavaa vaihetta voidaan kutsua unelmayhteiskunnaksi, jossa materian kulutus ei ole tavoiteltua. Työn tekeminen muuttuu aineellisen hyvän mahdollistajasta itsensä, unelmien, toteuttamisen keinoksi. Työntekijät arvioivat, onko työpaikka sopiva jakelukanava omalle osaamiselle. Työstä tulee itseilmaisun ja yhteisöön kuulumisen muoto. Työn kautta syntyvä heimo jakaa yhteiset arvot ja säännöt. Heimon kykynä eivät ole koneet, vaan osalliset, jäsenet. Menestymiseen …

Unelmayhteiskunnan työntekijä Lue lisää »

Millaista arvoympäristöä luon?

Jos organisaatoissa on hyväksyttynä tapana toimia kyseenalaisin tavoin, on yhden henkilön vaikeaa toimia kuten on oikein. Ympäristön paine ei poista yksilön vastuuta, mutta joskus toiminnan kehikko tekee ymmärrettäväksi sellaisen toiminnan, joka muutoin on käsittämätöntä. Siirryttyäni pois eräästä työyhteisöstä, huomasin, että olin alkanut puhua resursseista ihmisten sijaan. Enkä vain puhua, mutta myös käyttäytyä toisin, kuin on …

Millaista arvoympäristöä luon? Lue lisää »

Puheohjautuva organisaatio

Organisaation elämää ei kukaan voi hallita tai kontrolloida. Siihen ulkoisesti vaikuttavat tapahtumat, mutta myös organisaation sisäiset liikkeet ovat hallinnan ulkopuolella. Tästä seuraa, ettei ole järkevää olettaa, että on suunnitelma ja suunnitelman toteutus, joka tuottaa kellon tarkasti halutun lopputuloksen. On kohtalokasta toimia sellaisen oletuksen varassa, että ohjaus voisi tapahtua yhden näkemyksen ja käskyttämisen avulla. Miten sitten …

Puheohjautuva organisaatio Lue lisää »

Merkityksellinen työ

Onko elämä muualla ja työ on pakko, joka estää elämästä hyvää elämää? Ajattelen, että yksi ongelman synnyttäjä on se, että puhunnassa elämää jaetaan kahtaalle. Usein puhutaan kuten olisi erikseen ’työelämä’ ja ’elämä’. Olisi syytä puhua ja ajatella, että on vain yksi elämä ja kokonainen ihminen, jokaisessa olemisen paikassaan. Mitä työnantajani missio, eli olemisen tarkoitus, merkitsee …

Merkityksellinen työ Lue lisää »

Johtaja on muutoksen moottori

Hyvä johtaja tekee muut paremmiksi. Hän antaa ja vahvistaa, johtaminen on siten keino auttaa toista. Keskeinen johtamisen tehtävä on kyky saada asioita aikaan. Ja kun aikaan saaminen tapahtuu toisten ihmisten avulla, on vaatimuksena kyky  vaikuttaa. On oltava vaikutusvalta. Terveen vaikutusvallan perustana on kyky luoda kestäviä ihmissuhteita. Tämä vaade on niin vahva, että voidaan sanoa, ettei …

Johtaja on muutoksen moottori Lue lisää »